סרטונים

סרטוני הסבר על המערכת שלנו 


איך מקשרים איש צוות חינוכי

איך מקשרים איש צוות חינוכי

איך נראה השאלון המנותח במייל של המטפל

איך נראה השאלון המנותח במייל של המטפל

איך הורה שולח שאלון האיש צוות חינוכי למטפל

איך הורה שולח שאלון האיש צוות חינוכי למטפל

שליחת השאלונים למטפל

שליחת השאלונים למטפל

Child Development-We

Child Development-We

מילוי שאלון ע"י איש צוות חינוכי ושליחת השאלון

מילוי שאלון ע"י איש צוות חינוכי ושליחת השאלון