יחידה להתפתחות הילד מאוחדת אשדוד

אשדוד

08-857911

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

אשדוד

البلدة:

רוגוזין 41

شارع ورقم: