יחידה מהו"ט – מרכז העשרה וטיפוח לגיל הרך

קרית אתא

04-8456600

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

קרית אתא

البلدة:

הרצוג 7

شارع ورقم: