יחידה רשת חוויות

רחובות

08-9732933

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

רחובות

البلدة:

סירני 52

شارع ورقم: