מרכז לגיל הרך רמלה

רמלה

08-9201526/7

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

רמלה

البلدة:

א.ס.לוי 13

شارع ورقم: