​יחידה להתפתחות הילד מתנ"ס קרית אונו

קרית אונו

03-7402202/1

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

קרית אונו

البلدة:

הדרור 1 (פינת הזמיר)

شارع ورقم: