היחידה להתפתחות הילד מ.ט.מ אשכול

מועצה אזורית אשכול

08-9982629

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

מועצה אזורית אשכול

البلدة:

ד.נ הנגב, 85465

شارع ورقم: