​יחידה להתפתחות הילד אורלנסקי שירותי בריאות כללית פתח תקוה

פתח תקווה

03-9084407

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

פתח תקווה

البلدة:

אורלנסקי 8

شارع ورقم: