המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי קפלן

רחובות

08-9441940

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

רחובות

البلدة:

מרכז רפואי קפלן

شارع ورقم: