יחידה להתפתחות הילד מתנ"ס חורה

חורה

08-6519318

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

חורה

البلدة:

מתנ״ס חורה

شارع ورقم: