מרכז קהילתי טיפולי לגיל הרך אשדוד

אשדוד

08-8559826

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

אשדוד

البلدة:

חיים משה שפירא 8

شارع ورقم: