יחידה להתפתחות הילד אשכולות ירושלים

ירושלים

02-5951233

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

ירושלים

البلدة:

מגן האלף 3, שמואל הנביא

شارع ورقم: