יחידה טיפולית להתפתחות הילד, מתנ"ס טמרה

טמרה

04-9949628

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

טמרה

البلدة:

מרכז קהילתי ע"ש זכי דיאב

شارع ورقم: