המרכז להתפתחות הילד בי״ח לגליל המערבי

נהריה

04-9107622

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

נהריה

البلدة:

בי״ח לגליל מערבי ת.ד. 21

شارع ورقم: