יחידה להתפתחות הילדה מרכז אלמוסטקבל, בית חנינא

ירושלים

02-5638292

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

ירושלים

البلدة:

דרך בית חנינא 102

شارع ورقم: