יחידה להתפתחות הילד מתנ"ס תל שבע

תל שבע

יחידה להתפתחות הילד מתנ"ס תל שבע

08-6467589

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

תל שבע

البلدة:

מתנ״ס קהילתי

شارع ورقم: