מרכז לגיל הרך באר שבע

באר שבע

08-6460909

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

באר שבע

البلدة:

רד"ק 21

شارع ورقم: