יחידה טיפולית קהילתית עזר מציון

בני ברק

03-6144414

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

בני ברק

البلدة:

רבינוביץ 5

شارع ورقم: