היחידה להתפתחות הילד שירותי בריאות כללית נהריה

נהריה

04-8143810

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

נהריה

البلدة:

אירית 2, קניון הצפון

شارع ورقم: