המרכז לגיל הרך מג'אר

מג׳אר

המרכז לגיל הרך מג'אר

04-6789979

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

صندوق المرضى:

מג׳אר

البلدة:

מועצה מקומית

شارع ورقم: