המכון להתפתחות הילד מכבי שירותי בריאות בני ברק

בני ברק

03-5771313

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

מכבי

صندوق المرضى:

בני ברק

البلدة:

רבי עקיבא 86

شارع ورقم: