יחידה להתפתחות הילד קרית משה רחובות

רחובות

08-6498967

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

רחובות

البلدة:

מרבד הקסמים 40 ,שכונת קרית משה

شارع ورقم: