יחידה להתפתחות הילד שירותי בריאות כללית חומש עכו

עכו

04-6027010

هاتف:

البريد الالكتروني:

موقع البيت:

كيف تصل الينا:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

صندوق المرضى:

עכו

البلدة:

שלמה בן יוסף 8

شارع ورقم: