top of page
מדיניות הפרטיות בשימוש במערכות לינקרינג

מעודכן לתאריך : אוגוסט 2017

חברת לינקרינג מתייחסת בכובד ראש לסוגיות פרטיות ומבקשת לעדכנך בנוגע לדרכי האיסוף, שימוש וחשיפה של מידע. "מדיניות הפרטיות" זו מתארת את הנהלים ביחס לשירות ולמידע שאנו אוספים באמצעות השירות (דרך אתר האינטרנט או יישומים ניידים) המופעלים על ידינו ונמצא בפיקוחנו אשר דרכו אתה מקבל גישה ל"מדיניות פרטיות" זו.

הסכמתך

בעצם השימוש והגלישה בשירות זה, הנך מקבל על עצמך את תנאי "מדיניות הפרטיות" של השירות באופן שהדבר יחשב כהסכמה מצדך, לכל דבר ועניין, לכל התנאים המפורטים במסמך זה. כל מסירת מידע לשירות זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאי "מדיניות הפרטיות" של שירות זה.

מחויבות החברה לשמירה על הפרטיות

חברת לינקרינג מכבדת את זכותך לפרטיות. אנו מעוניינים שתוכל לקבל החלטות מיטביות ביחס לנתונים שלך. מדיניות פרטיות המפורטת להלן מסבירה את מדיניותה של החברה בנוגע לאיסוף נתונים אישיים, השימוש בהם, העברתם לצדדים שלישיים וההגנה עליהם. תנאי מדיניות פרטיות זו חלים על נתונים אשר נאספו ממך, וזאת אלא אם כן תנאים אחרים חלים כחלק מהצעה מיוחדת או בטופס או חוזה אחר אשר קיבלת מאתנו.

החברה מספקת מידע, כלים לאיסוף מידע ושירותים הקשורים לניהול מחלות או מצבי בריאות מתמשכים. מידע זה זמין למטפלים למטפל או למטופל בכדי לסייע בקבלת החלטות. החברה איננה ספק של שירותי בריאות, החברה איננה מנהלת תיקים רפואיים והאתר איננו מספק שירותי בריאות. ייתכן ששמעת את המונח HIPAA, המסביר את הדין האמריקאי החל על הפרטיות של נתונים אישיים בתחום הבריאות. על אף שהחברה איננה כפופה לדין זה, הפרטיות של נתוניך האישיים חשובה לנו. בקישורים שלהלן תמצא מידע מפורט לגבי נוהלי הפרטיות של החברה.

איסוף ושימוש בנתונים אישיים

נתונים אותם ניתן לשייך לאדם או לגוף ספציפי הינם נתונים אישיים. דוגמות לנתונים אישיים הינן שמו של לקוח, כתובתו, מספר הטלפון שלו, כתובת דוא"ל, מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי, או נתונים לגבי פעילויות המשויכות באופן ישיר לאותו אדם, כגון הרכישות שביצע, או מידע שאתה בוחר לספק לנו, כגון נתונים לגבי לימודיך, עיסוקיך המקצועיים וההיסטוריה הרפואית שלך.

השימוש בשירות דורש הרשמה אישית לשירות. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה יתכן שלא תוכל להשתמש בשירות. בטרם תמסור את הפרטים כאמור לעיל, אנא וודא כי תנאי "מדיניות הפרטיות" של השירות ברורים לך. במידה והחלטת למלא את הפרטים ו\או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא תהיה לך כל טענה ו\או תביעה נגד חברת לינקרינג. באפשרותך לבקש מהחברה, בכל שלב שהוא, למחוק את פרטיך מהרשימה ולהפסיק לשלוח אליך עדכונים או מידע שביקשת לקבל. במקרה כאמור, יפעל בעל השירות בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

בביקור באתר שלנו אנו עשויים לאסוף נתונים מסוימים באופן אוטומטי, כגון כתובת ה-IP של המחשב שלך, מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, האתר שדרכו אתה מתחבר אלינו, ואת השעה והתאריך שבהם ביקרת באתר וערכת פעולות. כמו כן, אנו עשויים לאסוף נתונים המתקבלים מצדדים שלישיים אשר ערכת מולם אתה מתנהל דרך האתר שלנו. הנתונים האישיים שאנו אוספים מאפשרים לנו לעבד את בקשותיך ולספק לך שירות ברמה גבוהה. כאשר אתה נרשם לקבלת שירותים מן החברה, אתה מתיר בכך לחברה לשלוח לך הודעות דוא"ל לגבי מוצרים ו/או שירותים של החברה. אם אתה מעדיף שלא לקבל מידע שיווקי מאתנו, תוכל להודיע לנו על כך בקלות. לשם כך אנא צור עמנו קשר בכל עת כדי לסרב לקבל מידע שיווקי (ראה פרק "אפשרות בחירה" להלן).

 

מאגר מידע

יתכן שהנתונים שתמסור בעת השימוש בשירות זה ו/או בעת ההרשמה לשירותים אחרים, יישמרו במאגר המידע של בעלת השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

 
שיתוף נתונים אישיים עם צדדים שלישיים

חברת לינקרינג איננה מוכרת נתונים אישיים לצדדים שלישיים, אינה משכירה אותם לצדדים שלישיים, איננה משתפת צדדים שלישיים בנתונים אישיים ואיננה חושפת נתונים אישיים בפני צדדים שלישיים, אלא בכפוף לאישורך מראש, וזאת למעט נסיבות מוגבלות כמצוין במדיניות פרטיות זו.

 
ניהול מידע סטטיסטי שאיננו מידע אישי

מידע סטטיסטי הוא מידע מצטבר אשר אנו אוספים לגבי קבוצות שימוש כאלה ואחרות בשרותי המערכת,  אשר איננו מכיל כל נתון לגבי זהותם האינדיבידואלית של המשתמשים. ייתכן שנתונים לגבי האופן שבו אתה משתמש בשירות, או התוצאות של שימוש שעשית בשירות, ייאספו וישולבו עם נתונים דומים אחרים, אולם באוסף הנתונים אשר ייווצר באופן זה לא יכלול נתונים אישיים. נתונים סטטיסטיים עוזרים לנו להבין טוב יותר את צרכי הלקוחות, ולאמוד טוב יותר את הצורך בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים ולשפר את המוצרים והשירותים הקיימים כך שיענו על דרישות המשתמשים. אתה מאשר בזאת כי אנו עשויים למסחר מידע סטטיסטי בכל דרך שהיא, וכי מסחור כאמור לא יזכה אותך בתשלום או בכל תמורה אחרת.

מהן "עוגיות" (cookies) והאם אתה מחויב לאשר אותן?

קובצי ה- cookies הם פיסות מידע המאוחסנים ישירות במחשב שבו את/ה משתמש/ת. קובצי ה-cookies מאפשרים לנו לאסוף מידע כגון סוג הדפדפן, משך הזמן שבילית בשירות, הדפים בהם ביקרת, והעדפות שפה. אנו וספקי השירותים שלנו משתמשים במידע לצורכי אבטחה, על מנת לאפשר ניווט, הצגת מידע ביעילות רבה יותר, ועל מנת להתאים אישית את ההתנסות שלך תוך כדי שימוש באתר. אנו עושים שימוש בקובצי cookies גם לזיהוי המחשב או המכשיר שלך, ההופך את השימוש שלך בשירות לקל יותר, כגון בדרך של זכירת הדברים שבעגלת הקניות שלך. בנוסף, אנו משתמשים בקובצי cookies כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש בשירות על מנת לשפר תמידית את המבנה והפונקציונליות שלו, כדי להבין כיצד האנשים משתמשים בו, וכדי לסייע לנו בפתרון שאלות הקשורות לשימוש בשירות. איננו משתמשים בעוגיות על מנת לשמור נתונים אישיים שלך.

אינך חייב לאשר את העוגיות על מנת לגלוש באתר, אולם בלעדיהן השימוש שלך באתר עשוי להיות מוגבל.

 

העברת מידע לגופים נוספים

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים להעביר נתונים אישיים במקרה שנסבור בתום לב כי החוק מחייב אותנו לעשות כן, או במקרה שנסבור בתום לב כי הדבר נחוץ באופן סביר על מנת לקיים הליך משפטי כלשהו, להשיב לתביעה, או להגן על הזכויות, הרכוש או הביטחון האישי של החברה, לקוחותיה או הציבור. מידע לגבי לקוחותינו, כולל נתונים אישיים, עשוי להיות מועבר כחלק מתהליך של מיזוג, מכירת נכסי החברה או מכירת החברה, ובמהלכו של כל תהליך שכזה. כאשר אתה מספק נתונים אישיים, אתה מסמיך אותנו בכך מפורשות להעביר את הנתונים ולהשתמש בהם כאמור לעיל, כולל העברה אל מחוץ לתחום השיפוט שבו סופקו הנתונים.

 

הגנה על נתונים אישיים

החברה יישמה מדיניות לשם הגנה על הנתונים האישיים מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי. החברה משתמשת במגוון באמצעים טכניים, חוזיים, אדמיניסטרטיביים ופיזיים בכדי להגן על המידע הנאסף למערכת מפני אבדן או שימוש לרעה.

 

אחסון המידע

המידע נאגר ומאוחסן בחוות שרתים השומרת על תנאים מחמירים של שמירה על המידע המאוחסן בא פיזית וטכנולוגית.

הצפנה

כל מידע אותו אתה מזין למערכת מוצפן באמצעות תוכנה הנקראת (SSL (secure socket layer. כל גלישה אישית אל האתר שלנו מבוצעת תוך שימוש בפרוטוקול SSL.

 

סיסמה אישית

הגישה לנתוני החשבון שלך באופן מקוון אפשרית אך ורק באמצעות שימוש בסיסמה. על מנת להגן על סודיותם של נתוניך האישיים, עליך לשמור על סודיותה של הסיסמה שלך ולא למסור אותה לאף אחד אחר. אם לאנשים נוספים יש גישה לדוא"ל שלך, ייתכן שהם יוכלו להשיג גישה לסיסמה שלך וכך להשיג גם נתונים אישיים שלך (כגון נתוני כרטיס האשראי שלך) או לערוך שינויים בפרופיל שלך. אנו מביאים לידיעתך כי אם אתה מתכוון להשתמש בחשבון דוא"ל שקיבלת מן המעסיק שלך, למעסיקים רבים יש זכות על פי דין להיכנס לחשבונות הדוא"ל של עובדיהם.

 

גיבוי

המידע הנאגר במערכות החברה מגובה באופן שוטף בכדי למנוע אפשרות של אבדן מידע. המידע המגובה מוצפן ומאובטח.

 

לצערנו, אי אפשר להבטיח 100% אבטחה בנוגע להעברת נתונים באינטרנט או למערכות אחסון נתונים. אם יש לך בסיס להאמין  כי ההתקשרות שלך איתנו כבר אינה מאובטחת (לדוגמה, אם את/ה חש/ה שהאבטחה של חשבון כלשהו שיש לך בחברתנו נפגמה), אנא הודיענו מידית על הבעיה באמצעות יצירת קשר בהתאם לאמור בסעיף  "צור קשר" להלן.

 

שימוש באתר על ידי ילדים

פתיחת חשבון במערכות לינקרינג מותרת אך ורק מגיל 18 ומעלה. הורים רשאים לפתוח חשבונות עבור ילדיהם. במידה ופתחת חשבון עבור ילד אשר טרם מלאו לו 18, אתה מאשר בכך כי הנך הורהו או אפוטרופסו החוקי וכי אתה מסכים לכך שהחברה תשתמש בנתונים של הילד כאמור במדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרים אחרים

באמצעות האתר שלנו, מנויים או משתמשים של החברה יכולים לעבור לאתרים אחרים של צדדים שלישיים אשר מספקים מידע מועיל, או אשר הסכימו להציע את מוצריהם ושירותיהם למנויי החברה. כאשר תספק נתונים אישיים בדפים המקושרים, נתונים אלו יימסרו ישירות לצדדים השלישיים המפעילים אותם ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם.

למעט כמפורט לעיל, החברה לא תישא באחריות לתוכן של אתרים מקושרים או לנוהלי הפרטיות שלהם. אנו מספקים קישורים מן האתר שלנו לאתרי צד ג' או לאתרים אחרים לשם נוחות המשתמשים. אנו ממליצים לך לבדוק את נוהלי הפרטיות של כל אתר אינטרנט טרם שתספק לו נתונים אישיים.

עדכון, בדיקה ותיקון של נתונים אישיים
ניתן לעדכן, לבדוק או לתקן את הנתונים בחשבון המקוון בכל עת, על ידי כניסה, באופן מקוון דרך אתר האינטרנט, או האפליקציה לעמוד הרישום המוגן בסיסמה.

עדכונים למדיניות פרטיות זו
יתכן ונשנה את מדיניות פרטיות זו. אנא עיין/עייני ב"עודכן לאחרונה" בחלקו העליון של עמוד זה בכדי לראות מתי עודכנה מדיניות פרטיות זו לאחרונה. שינויים כלשהם במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקף כאשר נפרסם באתר את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. שימושך באתר לאחר שינויים אלה פירושו שאת/ה מסכים/ה למדיניות הפרטיות המעודכנת.

 

שאלות והערות

לטיפול בשאלות והערות לגבי מדיניות פרטיות זו, אפשר ליצור עמנו קשר על ידי הודעת דוא"ל לכתובת contactus@linkcaring.com

 

תנאים נוספים

 

  • השימוש בשירות הנוכחי כפוף ולתנאי בשימוש בשירות.

  • על ידי לחיצה על הלחצן "אני מסכים", הינך מצהיר כי אתה מסכים לתנאי השרות ולמדיניות הפרטיות של השירות, אתה מסכים כי על המידע שאתה מספק תחול מדיניות הפרטיות שלנו, אתה מסכים שנשלח אליך מידע באמצעות אמצעי תקשורת שונים (דוא"ל, SMS, ועוד), בנוגע לשירותים שלנו, אתה מצהיר שאתה מוסמך להירשם לאתר זה ולהשתמש בו.

  • אתה מסכים שנשלח אליך הודעות טקסט, דואר אלקטרוני או התראות (נוטיפיקציות) למכשיר הסלולרי שלך. ייתכן שיחולו תעריפי ההודעות והעברת הנתונים של ספק הסלולר שלך.

  • שירות זה יאסוף, ישתמש ויחשוף את המידע שתמסור כאן, רק במידה הנחוצה למילוי בקשותיך, או כפי שמתואר כאן. אתה מסכים כי על המידע שאתה מספקת תחול מדיניות הפרטיות שלנו.

  • ייתכן שנאפשר לך להירשם ולהיכנס לאתר ו/או לקשר את חשבונך באתר לחשבון הרשת החברתית שלך. אם תבחר לעשות זאת, מידע מסוים ישותף על ידי חשבון הרשת החברתית שלך עם אתר זה.

  • בעצם ההרשמה, אתה מצהיר שקראת והסכמת למדיניות הפרטיות שלנו

  • מומלץ להדפיס לשימושך בעתיד.
     

תאריך עדכון אחרון

מדיניות הפרטיות הנוכחית עודכנה לאחרונה ביום 01.10.2015.

bottom of page